68’erens inspiration + Derfor er vesterlændingene bange

Den virkelig internationale, bevidste 68’ers foretrukne periode m.h.t. inspiration er tiden i slutningen 1100’årene og begyndelsen af 1200’årene, hvortil han knytter nogle fantasier om dejligt skabende brydninger mellem øst og vest, mellem kristne, muhamedanere og jøder (med slaver som udførende kraft i alle lejre).

Det Byzantinske Rigets undergang åbner op for brobygningen mellem øst og vest, hvilket han straks sidestiller med Sovjet-sammenbruddet – hovedingredienser i tankegangen om overhovedet nogen er geografi og kirkemagt (og lidt mere som fortaber sig i tåger om arabere, jøder, moorer, asiater) omgjort til en slags simpel geopolitik på o.klasse-niveau’.

68’eren går så vidt som til i dag at lovprise muhamedanerne dengang (pr. dhimmitude) i en fornyer- og formidlerrolle (især af det klassiske Grækenlands kultur). I virkeligheden skal man opfatte 68’eren som nostalgisk, tom og mytesøgende entitet, der har fået lov at eksperimentere sig væk fra sin 1000 årige tradition med bind for øjnene.

Et eksempel fra 23. oktober 2008: http://www.information.dk/169375:

“Vi skylder middelalderen meget. Middelalderen har ikke fortjent betegnelsen ‘mørk’. Det moderne Europa har meget mere til fælles med Middelalderen end med det antikke samfund, vi så stolt fremhæver som civilisationens vugge, siger historiker Steffen Heiberg, der med sin nye bog ønsker at rehabilitere Middelalderen i populær forstand…”   “En Ny Begyndelse; Europas kulturhistorie i Middelalderen og han forklarer, at Middelalderens dårlige ry skyldes i høj grad to ting:..”

Derfor er vesterlændingene bange

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s