Norge viser vejen : Særkørsler i 2003 og 2006 skal offentliggøres hvert år

http://www.ssb.no/innvandring/

“I dag (1. januar 2012) er det omlag 655 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (547 000) eller er født i Norge med to innvandrerforeldre (108 000). Til sammen utgjør disse gruppene 13,1 prosent av befolkningen…”

Her mangler vi fødte i Norge med to forældre begge fødte i Norge, men sidstnævnte fødte af indvandrerforældre. Det er 3. generation der dominerer fødselsårgangen nu og fremover. Såfremt divergensen tilsvarer den relative forskel i 2006 (se nedenfor), så skal 655.000 ændres til 1.287.414. Cirka halvdelen er altså blevet benævnt nordmænd og medregnes i den etnisk norske fødselsrate ved fødslen. Det er 25,8% 1. januar 2012, steget fra 16,4% 1. januar 2006. Herefter kunne der have været set nærmere på individernes og ophavets oprindelser, såfremt vi havde haft en totalkørsel svarende til i 2003 og 2006.

Statistisk sentralbyrå i Norge har for årene 2003 og 2006 fremstillet den opgørelse over bosatte med indvandrerbaggrund efter fødested og familietilknytning, som vi i Danmark har savnet. Det vil så vise sig om denne opgørelsesform vil forekomme på årsbasis. Behovet for netop denne opgørelsesform på årsbasis trænger sig mere og mere på år for år, hvor større og større andele af en fødselsårgang fødes i Norge med indvandrerbaggrund og stadig flere indvandrer til landet.

“Samfunnsspeilet nr. 4, 2006 : http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/08/

Hvor stor innvandrerbefolkning har egentlig Norge (2006)?

Dette tilsynelatende enkle spørsmålet kan gis mange ulike svar. 318 500 personer som bor i Norge er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre. I tillegg regner Statistisk sentralbyrå (SSB) med til innvandrerbefolkningen også de 68 200 personene født i Norge med to foreldre som begge er innvandrere, det blir i alt 386 700 personer eller 8,3 prosent av landets befolkning ved inngangen til 2006. Om vi i tillegg tar med alle andre som er født i utlandet eller som har minst én forelder eller besteforelder som er det, vil det bli 760 066 eller vel 16 prosent med en viss slektsmessig bakgrunn fra andre land…”

http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/08/tab-2006-10-10-01.html

http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/08/tab-2006-10-10-02.html

De 16 procent ovenfor skal rettes 16,4 procent. Folketallet var 4.640.219 1. januar 2006 og 3.880.163 var nordmænd med begge forældre og begge bedsteforældre født i Norge. Dette giver 83,6% nordmænd og 16,4% med indvandrerforfædre. Vi konstaterer at det officielle antal blev lige knap dobbelt så stort pr. 1. januar 2006. 87.670 havde forfædre i Østeuropa, og 290.465 havde forfædre i den Tredje verden. Tilsammen 378.135 eller cirka halvdelen af de 760.066.

Vi forudsætter at Tyrkiet er medregnet til den Tredje verden og at Østeuropa omfatter alle lande i Østeuropa uanset EU-medlemsskab.

Den samlede gennemgang kan hentes her: http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/main.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s