Kriminalitet forudsætter en vis mindste IQ – i denne zone er flere byrder

Lavt IQ forøger risikoen for kriminel adfærd og byrderne i øvrigt

Arthur Robert Jensen (August 24, 1923 – October 22, 2012) efterviser i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt i intervallet fra 80 til 90.

Øvrige risikofaktorer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/#A12680

I Danmark 1. januar 2012 var 735.924 af udenlandsk oprindelse bosatte (i følge vor befolkningsmodel). Af disse stammede 440.482 (60% af alle) fra områder med gennemsnitlig IQ mellem 70 og 90 og heraf 379.288 (52% af alle) i gruppen, hvor IQ-gennemsnittet ligger mellem 80 og 90.

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil for at føde børn, hvilket vil øge kriminalitetsrisikoen/udbredelsen og mindske uddannelses- og arbejdsmarkeds-egnetheden yderligere på sigt i den samlede gruppe af udenlandsk oprindelse i Danmark.

Example:

J. E. Vig, 31. oktober 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s