OECD BURDE TAGE KONSEKVENSEN AF DEN ALLEREDE KONSTATEREDE “DANSKE REKORD I FERTILITET”

Gallery

Besynderlige ting oplyses om fertiliteten i Danmark Fertilitet er det gennemsnitligt forventede antal levendefødte børn pr. kvinde i en gruppe kvinder i aldrene 15-40 år på et givet undersøgelsestidspunkt forudsat at aldersfordelingen er fastholdt. Fødselsraten er derimod blot antallet af … Continue reading