Professor Helmuth Nyborg har naturligvis ret

Som skinnet bedrager:

Her vises med al ønskelig tydelighed, at noget ikke stemmer i de officielle informationer om indvandrerne og deres børnefødsler. Den er ligeledes sendt til debat på : http://www.180grader.dk/Islam-og-indvandring/helmuth-nyborg-har-naturligvis-ret

I søjle B på dette link fra Danmarks Statistik: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoYWmgpqFzdsdE1FZEhRbWwzWTNBRFdYOFZobTlSWlE#gid=0 kan du læse nogle officielle oplysninger om det gennemsnitlige antal fødsler pr. år blandt indvandrere og deres børn med forskellige oprindelser i perioden 2008-2012. Du kan også læse en kopi af de to første søjler i tabellen nederst.

Tager vi kategorien ‘statsløse’ læser vi gennemsnitlig 13 børn pr. år f.s.a. den del af de ‘statsløse’, der betegnes ‘indvandrere’ og 1 barn pr. år i gennemsnit blandt den del af de ‘statsløse’, der betegnes ‘efterkommere’. Anført med rødt.

Nu prøver vi at sammenligne med virkeligheden, netop virkelighed som professor dr. phil. Helmuth Nyborg (HN) præsenterer i sit seneste studie:

Statsborger-kategorien ‘statsløs’ – det er palæstinensere.

Antal ‘statsløse’ i alt i DK 2008-2012 – officielt fra Danmarks Statistik (DS)

2008 : 3570
2009 : 3561
2010 : 3263
2011 : 3216
2012 : 3183

I perioden 1979-2012 er 14.225 (ifl. DS’s Statistikbanken) i kategorien ‘statsløse’ blevet naturaliserede (tildelt dansk statsborgerskab) inklusive deres børn på naturalisationstidspunktet. Efterfølgende er denne gruppe af naturaliserede antagelig vokset successive som følge af børnefødsler efter naturalisationerne i perioden 1979-2012 uanset den juridisk/administrative begrænsning naturalisation og vokset sammen med gruppen, der ikke blev naturaliseret, men som er optalt til i alt 3.183 i 2012.

Skal vi i første omgang helt glemme børnefødslerne efter naturalisationer i perioden 1979-2012, er her i alt 14.225+3.183 = 17.408 efter oprindelsen ‘statsløs'(?)

Skulle disse 17.408 i 2012 (eller lidt færre i de fire år forud) i følge DS gennemsnit have født 13 børn i gennemsnit pr. år i perioden 2008-2012 blandt den del af dem, der vel betegnes ‘indvandrere’ og 1 barn i gennemsnit i samme periode blandt dem, der vel betegnes ‘efterkommere’. Dette fremgår af søjle B i linkede url fra DS eller se tallene med rødt nedenfor?

HN har ikke kunnet bruge DS’s fødselsopgørelser, men derimod brugt FN’s totale fertilitetsrate for statsløse palæstinensere 4,7 barn pr. kvinde (2006) i de fertile aldre. Og HN har brugt velovervejede, fastlagte begreber, hvis definitioner ikke ændrer sig over tiden, eller som er drevet af data, der bruges i modellen. For eksempel sker der en ‘statistisk forvandling‘ af de optalte individers kendetegn for f.eks., oprindelse, biologi og gener efter 1. generation efter indvandrerne. ‘Der er simpelthen tale om ‘den statistiske forvandling’ til danskere med alt, også fertiliteten, kvindernes evne og vilje til at føde børn’.

Vi må sige der sker en uhyggelig fertilitetstilpasning, i hvert fald i dataopbygningen hos DS med ‘ïndvandrere ‘ og ‘efterkommere’. Og vi husker 17.408 er fortsat alt for lille antal med palæstinensisk oprindelse i DK pr. 1. januar 2013, fordi der resterer børnefødslerne blandt de naturaliserede (efter statsborgerskabet) og blandt børnene af de naturaliserede successive gennem årene, når vi holder os til oprindelsen og bio-koderne som afgørende. De sidste medregnes som nævnt officielt som danske uanset oprindelsen og de medfødte koder.

Ikke 14 børn i gennemsnit pr. år blandt officielt opgjorte 3.179 og 3.517 ‘statsløse’ ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i alt henholdsvis pr. 1. januar 2012 og 2013!

Man skal være opmærksom på at Danmarks Statistik rubricerer børn af naturaliserede danske statsborgere som børn “af dansk oprindelse” alene p.g.a fødestedet uanset forældretilknytningen og forældrenes fødeland. Her ligger ét af hovedproblemerne, når netop disse dermed skjulte tilknytninger netop er altafgørende for de data, der skal kunne aflæses.

Der ses bort fra blandingsægteskaber m.v.

Disse indvandrere og deres børn skal arve landet: http://danmark.wordpress.com/2009/05/31/politikerne-1998-2008-disse-indvandrere-og-deres-boern-skal-arve-landet/

IQ-gennemnsittet falder i Danmark: http://danmark.wordpress.com/2012/03/13/iq-gennemsnittet-falder-i-danmark-mest-fordi-en-meget-stor-andel-af-de-tilstrommende-repraesenterer-oprindelser-med-iq-gennemsnit-pa-89-eller-derunder/

Hvilke oprindelser dominerer: http://danmark.wordpress.com/2009/05/28/advarsel-hvilke-indvandrergrupper-dominerer-de-der-bidrager-med-boern-eller-de-der-bidrager-til-finansiering-af-velfaerden-dette-er-selvsagt-bestemmende-for-landets-og-europas-fremtid/

antalfodte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s