Formanden for Danske Skoleelever Agnete Vielberg Hansen har større indsigt end professor Egelund og undervisningsminister Antorini

i

Sandheden skal frem

Der er ingen udfordringer til de dygtige elever. Hvis de har fået topkarakter i 7. klasse skal de resten af skoletiden hjælpe de andre, der ikke har så gode resultater. Der er kun 10% dygtige elever, d.v.s. 3 ud af 30 i en klasse, viser PISA 2012, mod 15% i 2009. Og så er Agnete ‘unbiased’ eller ubefængt i sin betragtnings-måde, d.v.s. i denne forbindelse uden forstyrrende ideologi i sin vurdering, men hun taler lige ud til det bedre for os alle.

Jeg kan supplere med at rekrutteringen til gymnasierne bliver også ganske skæv, fordi karakterskalaen straks ved den nye skalas indførelse blev devalueret med for høje karakterer til alle, der følger lærerens anvisninger. Som det kører nu får vi ikke nok dygtige på lederniveau i erhvervslivet, og ikke nok dygtige f.eks. læger og ingeniører. 11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik.

Alene følgende faktum forklarer 27. pladsen i Naturfag og teknik: 11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 97 pct. af de folkeskole-lærere, der underviser i faget Naturfag og Teknik i Folkeskolen, havde ikke valgt disse fag i uddannelsen på seminariet (se nedenfor), om det overhovedet var muligt. EN MENNESKESKABT KATASTROFE! Christine Antorini lægger fortsat vægt på noget pædagog-teori-bavl om, at børnene selv skal vælge indlæringsmåde, og der skal ipades så meget som muligt. Det er det rene vrøvl og en helt ny undersøgelse påviser netop, at ipad-brugere ikke når nær så gode resultater som de andre.

Niels Egelund, der har ansvaret meget af miséren gennem mange år, forsøger med forsinkelse at trække lidt i land.

‘Vennerne’ har et helt andet sigte med skolen og samfundet end som de dygtige elever forventer: http://danmark.wordpress.com/2013/04/29/maxisme-et-samfund-der-skal-oploses-i-sin-grundvold-bruger-vores-skole-med-maxismen-indfort-bruges-den-kinesiske-model/

PISA 2012: http://danmark.wordpress.com/2013/12/03/pisa-hentes-eller-laeses-pa-oecd/

De små korte er farlige at kombinere:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s