Professor i befolkningsstatistik Hans Oluf Hansen meldte i 2006 at begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ er ubrugelige

Gallery

Professor emeritus Hans Oluf Hansen kunne ikke bruge Personregistrets (CPR) og Danmarks Statistiks tællebegreber fra 1991 til noget. Nu Ebbe Vigs indsats sammen med DDF har skullet gøres til noget diskvalificerende, og indsatsen endda gøres til skamme i årevis, så … Continue reading

Informationerne bliver ringere og ringere, både i det officielle og i det officiøse vindue

Gallery

Sendt første gang 31. januar 2010. Udviklingen har stået på længe. Informationerne bliver ringere og ringere, og kendsgerninger i samt forudsætningerne for det skrevne i mainstream-medierne kommer klart i anden række http://jp.dk/indland/krimi/article1964605.ece Artiklen her blev set den 2. februar set … Continue reading

80 pct. af de voldskriminelle i Berlin har indvandrerbaggrund

Gallery

Berliner Oberstaatsanwalt: “Vier Fünftel der Berliner Intensivtäter haben einen Migrationshintergrund” Die deutschenfeindliche Ausländergewalt ist wieder da. Genau genommen war sie natürlich nie verschwunden Ganz zaghaft, immerhin, lüftet sich einen Spaltbreit der bleischwere Betondeckel, den die NSU-Hysterie nach dem Frischluftstoß der … Continue reading

HVORFOR FORTAELLER MEDIERNE IKKE HVOR MEGET EN IKKE-VESTLIG KOSTER DEN DANSKE SKATTEYDER?

Gallery

En enkelt dansk avis gjorde det 1. december 2005. Børsen skrev bl.a. på: http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/81323/indvandrerstop_vil_loese_ samfundsproblem.html#ixzz2U0mzjjK5  “Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste fremtidens samfund 750.000 kr. fra vugge til … Continue reading

DANMARK BLIVER MED SIKKERHED OMRÅDE UDEN ERHVERVSMULIG-HEDER

Gallery

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Blandt danskerne er procentandelen 70,3 og gennemsnitlig IQ er 98. Uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 … Continue reading

28 pct. af Hartz IV-modtagerne i Tyskland er indvandrere og deres børn

Gallery

Deutschland: Das Bundesarbeitsministerium hat eine Studie veröffentlicht, wonach mehr als jeder vierte Bezieher von ALG II (Hartz IV) hat einen Migrationshintergrund aufweist. Anteil der Migranten an allen Hartz IV Empfängern 28 Prozent. Während der Prozentsatz von Hartz IV Empfängern in … Continue reading

Den statistiske samfundsbeskrivelse afløses af ideologisk propaganda

Gallery

Det blev naturligvis umuligt Det vil fremover ikke være muligt at udregne ikke-vestliges gennemsnitlige ledighed, kriminalitet, antal børn og deres gennemsnitlige træk på offentlige danske ressourcer, efterhånden som de centrale informationskanaler lukker for de følsomme oplysninger. Op imod en kvart … Continue reading