Professor i befolkningsstatistik Hans Oluf Hansen meldte i 2006 at begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ er ubrugelige

Professor emeritus Hans Oluf Hansen kunne ikke bruge Personregistrets (CPR) og Danmarks Statistiks

tællebegreber fra 1991 til noget.

Nu Ebbe Vigs indsats sammen med DDF har skullet gøres til noget diskvalificerende, og indsatsen endda gøres til skamme i årevis, så er det lidt morsomt at se på, hvorledes Danmarks førende demograf i 2006 så på tælle-begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Hans Oluf Hansen meldte simpelthen sit syn herpå til den kilde, der var den eneste, der turde skrive herom, Den Danske Forenings medlemsblad. Vig gjorde opmærksom på tællebegreberne var ubruge-lige i 1991. “…Førende demograf professor ved Københavns Universitet Hans Oluf Hansen bekræftede dette:

Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6 “I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold.” Det er et forslag, som Den Danske Forening kan tilslutte sig”, skrev Harry Vinter. Læs artiklen i tilknytning til citatet: http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf Et par avisartikler centralt på emnet: http://www.b.dk/danmark/er-udlaendingestatistikken-ubrugelig http://www.b.dk/viden/danskere-bliver-en-minoritet-i-danmark

Vi ser f.eks. kontorchef i Danmarks Statistik Anita Lange forsvare med næb og klør de tællekategorier, som hun er sat til at opgøre befolkningen efter :

Anita Lange kan hævde, at hun laver statistikker over udviklingen i fertiliteten blandt ‘indvandrerne’ og ‘efterkommere’. Fertilitet påvises ved interviewun-dersøgelse af repræsentative udvalg af helheden. Ja, så er der den teoretiske fertilitet, der er kommet på mode. Den korrigerer for aldersfordelingen, men korrigerer den også for de ikke adspurgtes ønsker, forventninger, kultur og traditioner og de ændrede love? Endelig kan man undersøge alt og bygge på uvidenskabelige tællebegreber. Så er der fødselsraterne, men det er noget ganske andet. “Danmarks Statistik, som netop laver statistik på fødselsrater, er enig med de sidste” (her:…at fødselsrater falder markant for ‘indvandrere’ og ‘efterkom-mere’). Så er det vi har lidt svært ved at forstå, at folketallet kan vokse med mere end nettoindvandringen (når alle fertiliteter i landet er under og for langt de fleste langt under 2). Ja, mange fødende, og det skyldes mange børnefødsler nogle år før. Måske falder de opgjorte fødselsrater for ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, der desværre ikke omfatter de netop fødende p.t. af udenlandsk oprindelse inklusive familietilknytningen: 2. generation efter immigranterne er danske p.g.a. enten en juridisk afgrænsning, som naturalisationen er, eller af den årsag de simpelthen ikke medtælles under begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. D.v.s. fødslerne bliver danskernes….på papiret. Man synes at konkludere at dette papir ændrer individers biologiske rytmer pr. automatik.

Jo flere der kommer desto færre er her:

En af de mest underholdende kom fra Danmarks Statistik. Befolkningsfremskrivning fra 30. maj 2002 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf viser antal: 1.069.777 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2040. Se nu hvad der sker fem år senere: Nyt fra DS nr. 220, 23. maj 2007 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf til antal ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050.

D.v.s. 10 år senere er der cirka 320.000 færre ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ med en fortsat indvandring.

Resultaterne af tælleriet er dybt beskæmmende, når vi ser resultaterne heraf i pressen – og det har de været i mere end 20 år.

Kun lige et par typiske af de seneste: ”Europa er den eneste verdensdel truet af faldende fødselstal og skrumpende arbejdstyrke. Europæiske kvinder vil fremover føde endnu færre børm, lyder advarslen fra danske og internationale eksperter”, skriver Berlingske Tidende 8. august 2010. Medierne bragte en diametral modsat oplysning med bl.a. ”Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde (her: mod et par år tidligere angiveligt 1,7 barn). I Søndagsavisen 25. januar 2004 udtaler lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll : ”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten (her: udført af sociologistuderende Connie Carrøe Christiansen for Københavns kommune)”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tværtimod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødsels-raten indenfor de seneste 5 år steget med 10%.”

Og et eksempel på hvorledes det står til i institutionen målt med temaartikel, der skulle forestille at levere oplysningerne af vital betydning for landet:

http://www.dst.dk/upload/tema2008.pdf (dette link har man naturligvis stilfærdigt nulstillet efter Vigs afsløring)

”Fødsler og dødelighed i Danmark – set i et internationalt perspektiv

Af Otto Andersen og Marianne Mackie (red.)

I 2007 blev vi knap 31.500 flere danskere, så den danske befolkning nåede en størrelse på 5.475.791 personer 1. januar 2008. Væksten er sket ved, at der blev født 8.500 flere personer, end der døde, og der indvandrede 23.000 personer flere, end der udvandrede…”

———————-

Bemærk, den grænseoverskridende brug af kendetegnene ’danskere’ og ’folketallet’ i tema-artiklen. Vi kan først rette, at folketallet – ikke antallet af danskere – steg ikke med 31.500, men med 28.707 i 2007, selv om indvan-dringen udgjorde 24.042, ikke 23.000. Danskerne havde et fødselsunderskud. De udenlandske oprindelser derimod præsterede derfor et fødselsoverskud, der primært kunne ”udfylde hullerne” efter danskerne plus 4.665 flere børn til at præstere folketallets vækst, 28.707. Kilde til befolkningsstatistikken for doku-mentation: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280

Men desværre, alene folketallet pr. 1. januar 2008 er korrekt aflæst af forfatterne fra DS-institutionens egne tabeller ved seneste link ovenfor under ’befolkning og valg’ (og bemærk, i tilknytning hertil, næstsidste og sidste afsnit under baggrund side 2 : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf – rettelsen af det fakto-rielle indhold af DS-temaartiklen findes på side 6, 1. spalte under linket).

1 thought on “Professor i befolkningsstatistik Hans Oluf Hansen meldte i 2006 at begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ er ubrugelige

  1. Pingback: Tilstrømningen af indvandrere og asylanter til Danmark i 2017 – opgjort korrekt | transeurabia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s