Europa drives til Selvmord mod Eurabia

Jeg har udarbejdet en statistisk analyse om faldende IQ i Norge, Tyskland og Det Forenede Kongerige (UK) som følge af indvandringen og samtidig givet sand gennemgang af de bristede forudsætninger for real økonomisk vækst ved indvandringen.
Statistisk analyse er utroligt kedelig at læse, fordi det mest drejer sig om tal og udviklingen heri over tiden, men det som tallene peger på kan være interessante informationer. Desuden er der ikke så mange overflødige forklaringer eller bortforklaringer, fordi tallene afstikker rammerne.
Først nogle kritiske oplysninger om, hvorledes fertilitet – kvinders vilje og evne til at føde børn – desværre behandles over hele fastlandets Europa i dag. For at gennemtrumfe ideologien om lighed og desegregation eller såkaldt integration har man bl.a. gjort vold mod et tidligere ganske afklaret og veldefineret samt videnskabeligt uanfægtet begreb, fertilitet. Man beregner nu nogle fertilitet-estimater og benævner disse fertilitet, uden at de er det.
Dernæst følger IQ-fremskrivninger for de tre lande, hvor immigranterne er ordnet i et mindre antal overskuelige grupper efter oprindelse, fertilitet og IQ.
Så refererer jeg kort resultaterne af Arthur Robert Jensens forskning i g-factor (1998) og IQ og viser konsekvenserne heraf i nogle eksempler på immigranter og deres børn.
Prisen på velfærden til immigranterne og deres børn i Tyskland og i Danmark afsløres indirekte af myndighedernes egne oplysninger ved hjælp af forholdsregning eller en ligning med én ubekendt.
Dernæst påviser statistisk-økonomisk gennemgang velfærdskonsekvenserne m.h.t. til fremtiden, hvis indvandringen fortsætter uændret i de tre lande.
Og endelig gennemgår jeg forudsætningerne for økonomisk vækst under skyldig hensyntagen til samfund og virksomheder; virksomhederne er eneste kilder til finansieringen af velfærd.

3 thoughts on “Europa drives til Selvmord mod Eurabia

  1. Pingback: demografisk

  2. Pingback: Information om Danmark slutter her | Danmark

  3. Pingback: DUMM, DUMM | Danmark

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s