The Truth Is The Easiest – also when it comes to birth rates and fertility

Det er nemmest med sandheden – der er ikke så meget at huske på

Ved at læse folkningsregnskab 1 for 2011 på http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf vil man ved simpel ‘lægge sammen og trække fra regning’ se, der er noget galt med det officielle befolkningsregnskab.

Det kan også illustreres over et længere tidsforløb, som det er sket her: 1979-2012 med laveste fødselsrate i Danmark i 1983. Her falder den officielle fødselsrate-kurve (den fuldt optrukne røde) næsten sammen med vor residual-estimerede fødselsrate-kurve (den stiplede røde for etniske danske) for sidste gang. Den sorte er den samlede dødsrate i Danmark. Den øverste punkterede kurve i figuren viser den gennemsnitlige fødselrate blandt individer med udenlandsk oprindelse som følge af nettoindvandringen. Sammensætningen af denne indvandring er således bestemmende for gennemsnittet blandt de udenlandske oprindelser i Danmark, selvom raterne forudsættes fastholdte for de forskellige oprindelsesnationer. Mere indvandring fra højfertile områder som f.eks. Somalia får kurven til at vokse.

Du kan sige at den stiplede røde ‘trækkes op til den fuldt optrukne røde af den øverste, punkterede kurve (den højfertile indvandring). Du ser de kortvarige virkninger (den øverste, punkterede) af at det herværende antal fra det lavfertile Østeuropa fra omkring 2006 (26-27 på første akse) mere end fordobledes i perioden 1995-2006 (fra 20.198 til 49.813 i antal). Og du ser nu et større fald i den samlede gennemsnitlige fødselsrate i DK, formentlig også som følge af et fornyet fald i den etniske danske fødselsrate. Den sorte kurve nederst viser den promillevise (promille er pr. 1000, procent er pr. 100) årlige ændring i folketallet.

Ved det lokale minimum for fertiliteten i 1983 (4 på 1. akse) falder den fuldt optrukne og stimplede røde næsten sammen, fordi der ikke er mange (ialt 125.836 udenlandske oprindelser) til at trække den stiplede op. Med ‘den åbne dørs politik’ fra netop dette år sker der noget. Når trækket i den fuldt optrukne røde tilsyneladende ikke er så voldsomt til at begynde med, skyldes det at der endnu ikke er så mange individer til at trække gennemsnittet op via den punkterede med højfertiliteten øverst i grafikken. Meget tyder på at også den stiplede røde fortsat trække op indtil 17-18 år efter 1979, bl.a. fordi der skulle være valgt højere værdier for fertiliteterne blandt de udenlandske oprindelser ud fra hvilke, og ud fra det givne folketallet, ud fra den givne totale fødselsrate og ud fra den givne totale dødrate den etnisk danske fødselsrate er beregnet.

‘Folketallet voksede officielt mindre end fødselsoverskuddet

plus nettoindvandringen i Danmark i 2011′

Den totale fertilitet i Danmark var 2013 1,6687 barn pr. kvinde i gennemsnit. Da etnisk europæiske kvinder føder mellem 1,0 og 1,6 barn pr. kvinde, og vi kender andelen af højfertile, ikke-vestlige i landet, der var 12-18 procent af folketallet, er det ikke vanskeligt at fastslå fertiliteten blandt de højfertile ikke-vestlige.

Den totale fertilitet udregnes som et vejet gennemsnit af de vestliges fertilitet og de ikke-vestliges fertilitet med de respektive gruppers procentuelle andele af folketallet som vægte. Dette gennemsnit skal give 1,6687, hvis vi går ud fra, at den officielle fertilitet er korrekt angivet.

X*15% + 1,35*85% = 1,6678, hvilket medfører at de højfertiles fertilitet er 3,5 barn pr. kvinde

X*16% + 1,35*84% = 1,6678, hvilket medfører at de højfertiles fertilitet er 3,3 barn pr. kvinde

X*14% +1,40*86% = 1,6678, hvilket medfører at de højfertiles fertilitet er 3,3 barn pr. kvinde

Disse er intervallerne det er er umagen værd at regne i, når vi fastholder virkeligheden og forudsætter, at den officielle totalfertilitet i 2013 var 1,6678. Hertil er den etnisk danske/vestlige fertilitet blevet trukket op til af de højfertiles fødsler, når der ses på de samlede gennemsnit for fertiliteten i landet. Fra 1,35-1,40 til 1,6678 (udregnet pr. 10.000 oprindeligt) til 1,67. 14-16% med fertiliteten 3,3-3,5 har simpelthen trukket gennemsnittet 1,35-1,40 til 1,67 blandt alle kvinder i landet i gennemsnit.

Du kan læse en grundigere gennemgang af netop dette fra side 11 til side 12 på: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Perspektivet i Norge, Tyskland og UK:

http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf (dansk version)

http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf (English version)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s