Nu er der kun tale om ‘hvordan’

Vi langt forbi ‘hvorfor’. Der drejer sig kun om, hvordan vi kan forhindre det?

Også i 2013: “Politisk korrekte udråbte kendsgerninger til at være racistiske

Fremmedfjendskhed, racisme, fascisme og nazisme lurer over alt for dem, der har de rigtige meninger. Selv julekager, især tegneserier og kanelsnegle, jødekager og lakridspiber gemmer på noget lignende. Nu viser det sig også at simple tal og andre kendsgerninger kan være ren racisme, hvis de bruges til at dokumentere noget, der betragtes som politisk ukorrekt. Læs her om en annonce, der har udløst raseri, fordi den sagde sandheden …Kilde: http://denkorteavis.dk/2013/politisk-korrekte-udraber-nu-kendsgerninger-til-at-vaere-racistiske/

Sverige har netop fået nye PISA-tal fra samarbejdsorganisationen OECD (se link nedenfor), der viser at folkeskoleelevernes viden og faglighed styrtdykker.

Udlændingepolitikken betyder, at tilstrømningen til Sverige slår alle rekorder. Det sætter nu dybe spor i folkeskolen. Elever af ressourcestærke forældre flygter over i private skoler, mens andelen af tosprogede elever er ved at sprænge alle rammer i folkeskolen. Kvaliteten af skolen synker mod bunden som en sten.

Sætter denne rystende udvikling Sverige på den anden ende? Nej det bliver knap nok omtalt i de politisk korrekte medier. Og sammenhængen mellem de skræmmende tal for elevernes kundskaber og de mange børn med indvandrerbaggrund bliver stort set fortiet.

En bog om indvandringens konsekvenser for Sverige kom i 2013.

Det drejer sig om bogen ”Indvandring og mørkelægning”. Den er skrevet af professor og etnolog Karl-Olov Arnstberg og journalist Gunnar Sandelin. Det er en fremragende bog, med analyser, kendsgerninger og dokumentation. Bogen har været udførligt omtalt i Den Korte Avis. Og Sandelin og Arnstberg har også selv skrevet.

De er bekymrede for, at tilstrømningen af indvandrere fra ikke-vestlige lande er så stor, at det svenske samfund ikke kan rumme den.

Uden sprogligt funderede hypoteser og anden tilfældig snak vil vi oplyse at det rumfang har Sverige afgjort ikke:

Europa-drives-til-Selvmord

Europe-driven-to-Suicide

 

De kritiserer at denne omfattende forandring af det svenske samfund bliver mørkelagt, og at det ikke må diskuteres…”

PISA 2012 Danmark: http://danmark.wordpress.com/2013/12/03/pisa-hentes-eller-laeses-pa-oecd/

PISA 2012 Sverige: http://snaphanen.dk/2013/12/03/sverige-er-i-chok-over-pisa-undersogelse/

Heldagsskole, inklusion med udviklingshæmmede, mere sexundervisning til småbørn, mere ipad og tidligere engelsk og fransk og ikke mindst mere kontrol med lærerstaben skulle være svaret for Danmark, der i følge PISA sakker skæbnesvangert bagud med dansk læsning, dansk skrivning, regning og naturfag, der kunne sikre landets fremtidige erhvervsbaser.

Straks derefter sættes det nedlagte gymnasium fra 2005 på mindste smalspor med optagelseskarakteren 2 i dansk og i matematik efter 12-skalaen helt svarende til optagelseskarakteren til erhvervsskolerne. Hvem man forestiller sig at gavne hermed er tydeligt. Men det er igen åndsforladt, fordi det er besluttet af åndsforladte. Vi kan også sige at ødelæggelsen ganske simpelt er konsekvent. Og der kommer ikke én protest noget andet sted fra end fra de super-trængte danske folkeskolelærere, der nu har indset (ganske vist for sent) at demokrati i fagforeningssammenhæng er en by i Rusland eller rettere i det gamle Sovjet.

Hvordan slipper vi af med dem: https://transeurabia.wordpress.com/2014/11/24/hvordan-slipper-vi-af-med-dem/

Men går det efter forventningerne ved det kommende svenske Riksdagsvalg, bliver det efter de højestråbendes opfattelse til en ændring. Forventninger: Lissom i Danmark????

2014: Der kommer ikke til ske nogen store ændringer i Sverige for befolkningen er blevet totalt passiviseret. Trods advarsler fra FN i 2008 besluttede EU i 2009 med Lissabontraktaten som såkaldt forpligtende dokument at indsluse 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter til Europa, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 millioner ikke-vestlige, der allerede var sluset ind i Europa.

Der er ligeledes skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa. Da beslutningen blev taget forventede alene Det Forenede Kongerige, UK, 400.000 flere ledige inden for de efterfølgende 6 måneder. Kilde : http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

“Partileder i Centerpartiet, Annie Lööf, mener Sverige alene kan ta imot over 30 millioner mennesker. Dette for å hjelpe på «morgendagens behov for velferd». Det er som bekendt ikke nødvendigt – så langtfra – at vide noget eller at fatte noget pr. logik for at få taleret og have endog kraftige talerør. Det er ikke let at forestille sig hvilken to-dimensionel proportional-målestok Annie mener hun bruger, og vi vil ikke spilde tid på at søge den.
annie-loof

I Danmark: Både Bondo og Egelund har haft og opbrugt deres chancer og det samme har Antorini, Haarder og Ritt. Nu skal der intelligens og overblik til. De førstnævnte skal simpelthen fjernes inden basunerne vælter murene i den bibelske marxisme-fortolkning, der i øvrigt er det rene revolutionære vrøvl og ikke andet.

Hvordan slipper vi af med dem: https://transeurabia.wordpress.com/2014/11/24/hvordan-slipper-vi-af-med-dem/

Men det værste er dog de med Antorini får lov til at fremture, endog med hendes forsvars- og bekræftelsesudsendelser på TV aften efter aften, også trods forud skarpe advarsler fra Sverige, der endog har været de samme skoleødelæggelser igennem under en udvikling helt som vor. Kan ingen fatte at folkeskolen, seminarierne, gym-nasiet og erhversskolerne er ødelagte af de samme marxister, der ikke helmer før alle Jerikos mure falder, som skrevet står?

Lærerne er stået af: 65 pct. af dem søger væk.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/04/07/075643.htm

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/utredare-darfor-misslyckades-kommunaliseringen-av-skolan_8976584.svd

 

I Sverige går det endnu hurtigere end i Norge. Sverige har omkring 30% indvandrere og deres børn (officielt 26,6% ved udgangen af 2011). 17. september 2012 kunne vi læse: Udregninger som Sveriges kommuner og Landsting, SKL, (svarende til den danske Kommunernes Landsforening) har gjort, viser, at Sverige som nation ‘behøver’ en nettoindvandring på i gennemsnit 350.000 personer pr. år frem til år 2035. Det er selvfølgelig hjernedøde udregninger, måske svarende til Annie Lööfs.

Om den nye års-antals-rekord i 2012 i Sverige med 110.000 fortrinsvis fra lav-IQ-områder skyldes akkordarbejde i Migrationsverket eller måske snarere korruption kan vi ikke vide. Med en netto-indvandring på 100.000 om året er svenskerne i mindretal om 16 år.

Nu kan vi gætte på at Danmark for at følge trop med Norge og Sverige må bringes aktivt i gang med en accelereret nettoindvandring, også fordi den totale fødselsrate igen er ved at krybe under den totale dødsrate (henholdsvis 10,4 og 9,4 pr. 1000 pr. år i 2012), så skatteprovenuet falder. Desuden skal Norge, Sverige og Danmark formentlig blotlægges på et fad næsten samtidig for angreb fra øst og syd. Derfor forventes indvandringen til Danmark givet forøget betydeligt fra de højfertile områder syd for Sahara og fra Mellemøsten foruden det særlige Syrien-indtag, som vi selv jager herop. Hvem der kan forventes at skulle flyve de nye jagermaskiner til 30 mia. kr. er det svært at blive i tvivl om.

Foruden storbyer som bl.a. Köln, Bruxelles, Lyon, London, Berlin, der alle næsten er overtaget befolkningsmæssigt, var perspektivet midt i 2013: Det officielle billede af Europas og Danmarks befolkningstilstand inden for de nærmeste få tiår tegnes – Amsterdam har fremmedflertal nu, Holland 2025, Bruxelles 30 pct. nu, og dermed 15-20 år mere for Belgien, Sverige om 16 år, Norge 2050-2055, England 2050, Tyskland 2045-2050 – det er 16-41 år for de fire sidste og mindre for Holland og Belgien….medens stameuropæerne fortrinsvis ser sportsudsendelser på TV og genudsendelser. Men det går endda meget hurtigere, for børn af naturaliserede optælles som var de stameuropæere, uanset deres herkomst overalt i Europa.

Vi skulle måske i stedet snuppe pillen:

http://www.youtube.com/watch?v=z9pD_UK6vGU

Söndagskrönika: En svetsares fall:
http://snaphanen.dk/2014/12/07/sondagskronika-en-svetsares-fall/

J. E. Vig

Advertisements

4 thoughts on “Nu er der kun tale om ‘hvordan’

 1. Du er helt korrekt i din analyse af den nuværende situation. Der er ikke meget jeg kan gøre, bortset skrive på min blog om det dumhed, der kommer ud af munden på de svenske politikere, journalister og andre offentlige personer på daglig basis.

  Socialisterne ønsker en ny lavere klasse, som uundgåeligt vil stemme for deres velfærd parti og de liberale partier ønsker at ødelægge velfærdsstaten, de foragter. Det eneste parti, der ønsker at forhindre dette er Sverigedemokraterna der er mærket nazi, racistisk osv dagligt af medierne.

  Som svensker har du 3 muligheder:

  1. emigrere
  2. acceptere
  3. upplysa

  Jeg forsøger # 3 i øjeblikket, men jeg vil også omfavne # 1.

  Hvordan Danmark søger?

  • Jeg har oplyst i 30 år og vil i grunden ikke mere. Du har alderen til det, og jeg forstår dig, selvom det ærger mig. ‘Hvordan Danmark søger’ forstår jeg ikke rigtigt. Vil selv helst dø i kamp. http://danmark.wordpress.com har været kørt af Sonia, og jeg har indimellem givet et par bidrag. Politikerne er der kun for skabe forventninger eller det modsatte, en art ‘salgsmedarbejdere’. Det er demokrati. Håber du har truffet at se ‘Yes Minister’, for det er virkeligheden i statsadministrationen (lige knap så morsom hele tiden); jeg har været der i 5 år. Virkeligheden styres andet steds fra.

 2. Ni danskere har mere tid end os svenskere selv. Godt for dig!

  Jeg har også gransket “Sveriges Statistik”, der gør endnu mere tvivlsom målinger end jer i syd.

  http://swedishsurveyor.com/2014/11/16/does-statistics-sweden-have-something-to-hide/

  Er snyder befolkningen med statistikken et nordisk fænomen eller et globalt? Jeg tror nogle sandheder er måde ubehageligt at fortælle folk. Det er næsten komisk, at den gennemsnitlige “Svensson” ikke klar over at han er ved at blive bedraget. Han lykkeligt modtager sine selvangivelser en gang om året og betaler i 10x så meget i skjulte skatter.

  Han afviser, at indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika er overrepræsenteret i kriminalitet, har en lavere IQ i gennemsnit og lever mere på velfærd. Det ville gå imod den svenske begrebet “Alles samme værdi”

  Jeg har hørt, at Yes, Minister er en præcis skildring fra kolleger i den svenske regering.

  Hvad kan man gøre end at se begivenhederne udfolde sig?

  • Det er i den vestlige verden, at der snydes – de fleste af de andre har slet ikke noget brugbart. Ét af de helt store problemer er, at vi ikke må vide at indvandrere også i anden generation – og det dem der netop føder nu – fra de højfertile områder ikke tilpasser antallet af børnefødsler til indvandringslandets fødende kvinder, for så kører befolkningsudskiftningen næsten lydløst. Næsten alle, selv kritiske røster, taler om indenriks fødte og utenriks fødte, men det er ikke der sondringen skal drages, når det kommer til fødsler og ikke mindst andet. Det afgørende er oprindelsen/herkomsten/origin/Herkunft, der bestemmer også i næste generation. Selv en angivelig kritisk engelsk forsker David Coleman er sprunget på den officielle vogn, mere eller mindre, vel for at sikre sin anerkendelse. Se min kommentarer til nogle af hans udgydelse på side 3 i: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf
   Pressen kalder dem danske henholdsvis svenske, så snart de har passeret grænsen, men selv de statistiske institutioner kalder dem det samme, bare de er født i Sverige henholdsvis Danmark, fordi det skal se ud som om etnisk svenske og ditto danske føder mere.
   Men hvad “Svensson” og “Jensen” fatter og gider at sætte sig ind i ligger så langt fra alt væsentligt, at det er ubeskriveligt eller kan stå skrevet på bagsiden af et frimærke. Med hensyn til kriminalitetsbeskrivelsen så har Sveriges været bedre end den danske, der er blevet fuldstændig ødelagt, se: https://danmark.wordpress.com/2009/02/12/indvandrernes-og-deres-boerns-kriminalitet-i-sverige-helt-som-i-danmark/ Det er ligheds-ideologien der ødelægger; den har grebet sindene som en massepsykose. Men de vil få at se, at vi har ret: Alt standser, hvis de fortsætter og ikke vender strømmen med største hast.
   Der satses klart på de 70 pct. blandt stambeboerne, der ikke har så meget at flytte med. Der er ikke noget at stille op, hvis hovedparten holder munden lukket.
   Men 10.000 til demo i Dresden den 10. november 2014 og atter 15.000 den 15. december for nylig var ikke så dårligt. Vi kan kun regne med stor forandring, hvis der kommer en krig, og de er jo godt i gang.
   “Yes Minister” findes på Youtube – noget skal der vel grines af, hvis vi skal udholde det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s