Splittelsen skal være total i Europa – dine fjendes fjende kan blive en ven

Stedfortræderkrige bliver mere og mere udbredte
Det er tydeligt at aggressionen mod Rusland i spørgsmålet Ukraine fra at være møntet direkte på de svageste hjerner i Østeuropa nu skal kobles direkte til det at kæmpe indvandringsmodstanden i Europa. Det er ikke overraskende. Dette bekræfter hvor alvorlig denne islammodstand betragtes af den pæne, medgørlige europæer for hvem alt er ligegyldigt og lige godt med samt hans herrefolk i Bruxelles.
Anledningen blev PEGIDA-demonstrationer i Dresden, hvor det lykkedes at bringe protesterende folk på gaden i stort antal. PEGIDA står for Patriotic Europeans Against the Islamization of the West. I disse demonstrationer har der været vist slogans af mange slags mod det, der er sket i den europæiske retorik i de seneste par år. Det kan ikke kaldes overraskende. Se afbildede slogans på Huffington Post UK 9. december 2015: http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/12/09/german-far-right-march-dresden_n_6293234.html. Det faktum at en række modstandsgrupperinger/partier, der modarbejder den muslimske magtovertagelse i Europa, angiveligt skulle have modtaget økonomisk støtte fra Rusland, bringes selvfølgelig ind her, og der skal vi endelig huske, at Rusland også har sin knap så velkommenhilste islam-indvandring og et hav af dyrekøbte erfaringer hermed i yderområderne, samt Putin har angiveligt i tillæg stadig sine sovende celler i netop Dresden, bliver det i tillæg hævdet. Kan vi så forstå det?
823
Det er også tydeligt for alle andre end de mest naive, hvad det hele går ud på: En splittelse der passer til den front, der søges sat op mod Rusland p.g.a. Østukraine-spørgsmålet, hvor Vesten dybt overraskende fik en stopklods for sin fortsatte ekspan-sion mod øst. Adgangen til Krim blev overdraget af Rusland til Ukraine for mere end 50 år siden, men er nu blevet taget tilbage efter EU-ekspansionen mod øst. Men de fakta at Nordøstukraine ligger mindre 500 km. fra Moskva, og Rusland fortsat har sin Sortehavsflåde netop ved Krim uden anden adgang end gennem Østukraine passer naturligvis ikke regelret til EUs skruppelløse ekspansion mod øst, sidst mod en indlemmelse af Ukraine i EU.
Det er selvfølgelig ikke overmåde overraskende at Europas (inklusive Ruslands) største trussel netop skulle være  islam-indvandringen, og at bevægelser og partier, der søger at bringe de europæiske gale hunde til fornuft i dette ene spørgsmål, netop nu skal slås i hartkorn med et angiveligt ekspanderende Rusland efter Østukraine blev taget tilbage. Naturligvis viser dette tydeligt en russisk femtekolonne blandt de europæiske islammodstanderne. Se Bloomberg View den 17. december : http://www.bloombergview.com/articles/2014-12-17/farright-germans-on-the-march-to-moscow
Herved opnås den splittelse der skal til for samle Europa i en totalitærstat enten under USAs eller under Ruslands protektion i sidste ende efter kassen er løbet tom, for EU har glemt/forsømt/ikke magtet at ruste sig til den krig, der i retrorikken lægges op til med USA i stedet som ledende interessent via NATO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s