Tyskland lavede særundersøgelse af indbyggernes herkomst

Statistisches Bundesamt viser en mere retvisende opgørelse af immigranternes og deres efterkommeres antal i Tyskland. Vi har fastholdt at tællebegreberne, der er anvendt i det danske befolkningsregister er uanvendelige til at beskrive den nuværende og den fremtidige befolkning i Danmark.

I Tyskland har man nu taget konsekvensen af, at der der lige som her og f.eks. i Storbritannien, Norge og Sverige, har været anvendt misvisende beskriveformer af immigrationens antalsside. ‘Migration im engeren Sinn’ er nøgleordet. Herved genindrages forældretilknytningen. Hidtil har beskriveformerne ført til at immigranternes børn født i Vesten og de naturaliserede og deres børn blev medregnet som vesterlændinge og vesterlandske statsborgere uden at de kunne udskilles fra stambefolkningen.

Vi meldte i 2009 at de officielle antal i Tyskland for året 2007 ikke stemte, når nødvendigt hensyn tages til oprindelsen:

Offizielle Zahl der ’Zuwanderer’ : 7.257.000 (8,83 %)

Den tyske præsentation 2012

Vi foretog en overfladisk korrektion og nåede i stedet til:

Resultat: 13.147.788 Einwanderer plus Nachkommen ultimo 2007, ergo statt 7.257.000 und 8,83%: 13.147.788 (16 %)

Zusammen ultimo 2011 : 15.962 i 5. søjle fra venstre nederst

Indvandringen siden 2007 og børnefødslerne stemmer meget godt med vor korrektion og forventninger i 2009. D.v.s. vi var lidt i underkanten: ultimo 2007 var der 15,4 mill. med indvandrerbaggrund i Tyskland svarende til 18,7%, steget fra 18,4 fra 2006.

Altså næsten dobbelt så mange. Det viste vi i 2009, dokumentation: http://danmark.wordpress.com/2009/05/13/korrektur-der-deutschen-bevolkerung-gleichgewicht/

Det der offentliggøres af Deutsches Bundesamt nu er af følgende type – desværre bygger flere af de indsamlede data på spørgeskema-metoden, ikke på mere pålidelige officielle registeringer med dokumentation bag -, men ovenstående tal viser uanset, hvorledes opgørelserne skal kunne præsenteres, men uden stavelsen ‘erfahrung’. I Danmark findes netop de forudsatte registreringer. Offentliggørelsen er også kilden bag den bragte tabel til illustration:

Fra: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund.html

PDF- udgave med teks: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/
Migrationshintergrund2010220117004.pdf;jsessionid=C4F0A77E6B5ED56B0BC7935F379F2925.cae2?__blob=publicationFile

Epidemi-forskningen i Europa er samtidig blevet svækket af de officielle befolkningsbeskrivelsessystemer, der bevidst er gjort skæve efter fødestedskriteriet. Uden kulturen herunder mønstre/traditioner, oprindelsen og den umiddelbare sortering efter biogenetik-ken, der direkte knytter sig til oprindelsen (f.eks. prædestination for flere arvelige sygdomme i tillæg), vil livstruende virusser fra Syden og Østen nemt kunne udvikle sig til en katastrofe hos os.

Grundlæggende forudsætning:

The transmission dynamics of an infectious disease have to be appropriately described by a model. Then it is possible to evaluate the potential impact of proposed interventions.

Særundersøgelse i Norge, men ikke i Danmark: https://danmark.wordpress.com/2012/10/09/indvandreropgorelserne-i-norge-er-interessante/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s