Forskning viser: Danmark mister vigtigste naturressource i dette århundrede

Anerkendt internationalt – i Danmark er det straks en

anden sag

Offentligjort første gang 3. august 2011:

Indvandringen øver indflydelse på det gennemsnitlige IQ-niveau i Danmark. Professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg fik i april 2011 publiceret sine dengang nyeste forskningsresultater i internationalt tidsskrift. Den officielle danske befolkningsmodel, d.v.s. opgørelsen af befolkningen (folketallet) fordelt på oprindelser og perspektivet fremover for samme vurderedes ikke brugbar for forskningsopgaven. En korrigeret befolkningsstatus pr. 1. januar 2010 måtte udarbejdes byggende på FN’s anbefalede fertilitetsrater for de herboende immigranters oprindelser. De internationale, anerkendte gennemsnitlige IQ-mål for de respektive lande i verden er indbygget i retro-analysen og befolkningsprognosen.

Forskningen er dokumenteret i artiklen: The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection (PDF)

ABSTRACT:

“This article briefly describes Lynn’s view on what makes modern populations rise and fall. It then provides a demographic analysis of what happens to modern sub-fertile high-IQ Western populations when Internal Relaxation of Darwinian Selection (IRDS) combines with External Relaxation (ERDS, in the form of super-fertile low-IQ non-Western immigration) into Double Relaxation of Darwinian Selection (DRDS).The genotypic IQ decline will ruin the economic and social infrastructure needed for quality education, welfare, democracy and civilization. DRDS is currently unopposed politically, so existing fertility differentials may eventually lead to Western submission or civil resistance.”

copywrite: 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Alternative befolkningsmodel beskrevet kort på engelsk: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections (PDF)

Netop i 2010 meldte FN om behov for korrektion af de indtil da forventede fertilitetsrater i verden. Dette førte til et alternativ, en analysen byggende på andre fertilitetsrater for de respektive immigrants-oprindelser end de hidtil anbefalede af FN. En kommenteret befolkningsstatistisk analyse med korrigeret befolkningsstatus pr. 1. januar 2011. Udviklingen tilsvarer og resultaterne viser i princippet samme som udviklingen og resultaterne vist i den engelske artikel ovenfor. I den seneste danske gennemgang (30. marts 2011) er IQ-faldet på sigt lidt større svarende til højere fertiliteter for udenlandske oprindelser. I den seneste og ajourførte danske gennemgang er problemerne med den officielle danske befolkningsopgørelse på en række felter konkretiseret kort.

Danske befolkningsstatistiske gennemgang, 30. marts 2011: Immigraterne og deres efterkommere i Danmark 1979-2072 (PDF)

J. E. Vig, cand. oecon., 3. august 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s