BEFOLKNINGSREGNSKAB OG TILSTRØMNING 2014

1. holdbare opgørelsesmetode for det danske befolkningsregnskab:

Folketallets stigning i 2014 (kilde) 5.659.715 – 5.627.235 ….. = 32.480

Antal levende fødte i 2014 (kilde): ………………………………= 56.890
Antal døde i 2014 (kilde): ……………………………………….. = 51.340

Fødselsoverskud: 56.890 – 51-340: ……………………………..= 5.550

Nettoindvandring af alle 32.480 – 5.550: ……………………. = 26.930

[Nettoindvandring af danske statsborgere i 2014 (kilde) var 1.686]

Vi anført antallet der har fået fast bopæl og cpr. nr. i Danmark i 2014.
I år har Danmarks Statistik lært af Berlingske Tidendes præsentation af årsopgørelsen i 2014. Der oplyses alene officielle bruttoindvandringsantal af udenlandske statsborgere i året: (kilde) 64.818 uanset den latterlige begrebsforvirring på DS-siden om indvandrings- og udvandringslande. Tallet anføres for at vende danskerne til de langt højere indvandringsantal svarende til i Norge og Sverige. Den officielle udvandring i 2014 af udenlandske statsborgere (29.043) kunne også have været medregnet. Da ville den officielle nettoindvandring have været 35.775. En stigning fra det officielle i 2013 på 28.720 eller det reelle 21.205. Der næst kunne der tales om opholdsansøgninger og midlertidige ophold, der løber op i meget større antal.

2. holdbare opgørelsesmetode for det danske befolkningsregnskab:

Stigning i antallet udenlandske statsborgere i 2014 (kilde): 416.025 – 390-630 = 25.395
Heraf antal nulårige udenl. statsborgere pr. 1. januar 2015 (kilde): …………….. = 4.880
Antal danske statsborgerskaber i 2014 (kilde): ……………………………………. = 4.500
Nettoindvandring 2014: 25.395 – 4.880 + 4.500 ………………………………..
= 25.015

Antal nulårige udenlandske statsborgere pr. 1. januar er et cirkaantal for antallet af fødsler blandt udenlandske statsborgere året før, der i den officielle danske opgørelse tildeles netop forældre af udenlandsk herkomst (vi har uden noget officielt fødselstal for udenlandske statsborgere ikke andet end dette erstatningsantal). Antallet i 2014 ligger lidt under det officielle fødselsoverskud 5.500. Derudover har udenlandske statsborgere givet anledning til, at det danske fødselsunderskud er blevet erstattet af udenlandske fødsler.

Hvorledes dette ‘interessante antal fødsler eller antal nulårige pr. år blandt udenlandske statsborgere’ har varieret ‘særegent’ 1980-2015 vises i denne figur:

nularige19802014
Antal udenlandske statsborgere 1980-2015:
udlstatsb19802014

Totale fødselsrate blandt udenlandske statsborgere 1980-2014:

birthrate

Antal fødsler stiger selvfølgelig med antallet fødselsgivende forældre 1980-1999 (hvilket vel nærmest er en selvfølge), men vi kan med rigtig god grund undre os over, at antallet af fødsler falder uanset en fortsat stigning i udlændingegruppen repræsenterende de fødselsgivende forældre i årene 2000-2008. Derefter stiger fødselstallet af udenlandske statsborgere sandelig overraskende igen fra 2009 sammen med udlændingegruppens antal repræsenterende de fødselsgivende forældre. Tilsvarende har vi set den totale fødselsrate blandt udenlandske statsborgere (antal levendefødte pr. 1000 udenlandske statsborgere pr. år) variere fra 22,9 i 1993 til 9,8 i 2009. Nu synes den så at vokse igen. ‘Når man i opgørelserne afleverer de udenlandske fødsler til gruppen danskere, så synes danskerne naturligvis at føde flere og de udenlandske færre’. Det er ikke så svært.

Men fortsat står det hen, hvorledes flere og flere udenlandske statsborgere 2000-2008 fødte færre og færre børn pr. år.

Det officielle danske befolkningsregnskab kan ikke godkendes: https://transeurabia.wordpress.com/befolkningsopgorelsen-er-bedrag/

2 thoughts on “BEFOLKNINGSREGNSKAB OG TILSTRØMNING 2014

  1. Pingback: Forvrænget befolkningsstatistik i DK | demografisk

  2. Pingback: Den virkelige trussel mod Europa | Nationaldemokraten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s