Tyskland accelererer velfærdsudgifter til immigranterne voldsom op – inden kollapset

Tyskland (2011): Det tyske Arbejdsministerium offentliggjorde en undersøgelse i 2009, ifølge hvilken mere end én ud af fire modtagere af ALG II (Hartz IV) har indvandrerbaggrund har. Andel af indvandrere overhovedet, der er Hartz IV-modtagere 28 procent. Mens andelen af Hartz IV-modtagere er den samlede befolkning med kun 8 procent, er alt dette inden for gruppen af indvandrere 19 procent. kilde:http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/

Monetære sociale tjenester (2011) I alt: 469,2 Mia.EUR.
Af dem betaling for berigelse af indvandrere og deres børn: .. 28% * 469,2 Mia.EUR = 131,4 Mia.EUR om året

2010-2011 i Danmark: 27,8% af alle velfærdsudgifter 752 mia. kr. forudsat 550.000 velfærdsnydende indvandrere, hvis jeg forudsatte 550.000 ikke-vestlige indvandrere i 2010: hvilket følger af tabellen på https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

Danmark: Skal vi regne med 38 eller 39 procent af velfærdsbudgettet i 2015? Danmark havde 866.247 immigranter i alt svarende 15,3 procent af folketallet primo 2015. Det bliver til mindst 910.000 eller 16 pct. ultimo 2015. Her af følger at 40 pct. af velfærdsbudgettet er for berigelsen. Regnet i 2010-budgetkroner bliver det til 301 Mia. kr. pr. år i 2015.

Tyskland: har de mindst 16,7+2 mill. = 18,7 mill.1) ved udgangen af 2015. Dette svarer til 23 procent af folketallet. Det kan blive til 49 pct. af det tyske velfærdsbudget i 2015, jfr. seneste link. Regnet i 2011-budget-EUR er det 229 Mia. EUR pr. år (eller 1,7 billion kroner), en stigning på (74,3%) eller 97,6 Mia. EUR. i forhold til i 2011 2)

1) 16,7 mill. med indvandrerbaggrund i følge seneste Zensus-optælling.

2) Der er taget højde for at overtyngden mod den danske 3,47 i Tyskland forventes fortsat at være 3,2linket er på dansk til sidst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s