Morsomt indslag i vidneforklaring ved Landsretten i Viborg viser hvordan Danmarks-eliten skalter og valter

Statens anerkendelse eller mangel på samme ikke meget værd

Statens Udvalg Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) nåede blandt andet til følgende i dommen den 30. oktober 2013:

“…Metodevalget falder indenfor forfatterens råderum i forbindelse med videnskabeligt arbejde. UVVU fandt valget af befolkningsmodel tilstrækkeligt oplyst og derfor var der ikke tale om et brud på god videnskabelig praksis…”

Vil det sige at professor emeritus Hans Oluf Hansen ophævelser over den officielle danske befolkningsmodel, hvor end ikke befolk-ningsregnskabet stemmer eller har stemt siden 1992, så tages til efterretning, og modellen kasseres. Nej, ingenlunde, der er kræfter som er stærkere end som så. Vi må simpelthen ikke kende antallet fødte børn blandt danske og blandt andre oprindelser. Derfor kunne man fortsat i 2010 melde fra håndvasken i Danmarks Statistik, at af en fødselsårgang optælles følgende andele som værende af dansk oprindelse.

Andel nyfødte, som får dansk oprindelse, opdelt efter moderens oprindelse og statsborgerskab:

Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgerskab: 100 pct.

Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 100 pct.

Indvandrere, vestlige med dansk statsborgerskab: 77,9 pct.

Indvandrere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 55,9 pct.

Indvandrere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 17,3 pct.

Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 26,3 pct.

Efterkommere, vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.

Efterkommere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 65,3 pct.

Efterkommere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.

Efterkommere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 35,3 pct..”

 

Vi kan også udtrykke det således:

Det var 61,6 pct.af de nyfødte blandt de ikke-vestlige, der blot betegnedes og optaltes som danskere uden at være det.

Professor emeritus Hans Oluf Hansen kan ikke bruge cpr. registrets og Danmarks Statistiks tællebegreber fra 1991 til noget. Der slynges mange løse påstande ud for øjeblikket (i 2011) i bl.a. Informations, Politikens og Berlingskes spalter båret af en anden sag, der helt centralt er en følge af det samme. Men det er set før.

Ebbe Vigs indsats sammen med DDF skal gøres til noget diskvalificerende (‘det har Information berettet, og så stemmer det’), kan man bemærke, og når indsatsen mod et ødelagt befolkningsopgørelsesmodel, har skullet gøres til skamme i årevis, så er det lidt morsomt at se på, hvorledes Danmarks førende demograf i 2006 så på tællebegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Vi kan dog lige bemærke at UVVU også kom til et andet resultat end Information m.v. i UVVU-dommen den 30. oktober 2013.

Men først tilbage til Hans Oluf Hansen, der simpelthen meddelte sit syn den officielle befolkningsmodel til den kilde, der var den eneste, der turde skrive herom i 2006 (15 år efter den indførtes), Den Danske Forenings medlemsblad.

“…Førende demograf professor ved Københavns Universitet Hans Oluf Hansen bekræftede dette:

Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6

“I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen
udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere
og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende
befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han
anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks
etniske tilhørsforhold.”

Det er et forslag, som Den Danske Forening kan tilslutte sig”, skrev Harry Vinter.

Læs artiklen i tilknytning til citatet: http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf

Et par avisartikler centralt på emnet:

http://www.b.dk/danmark/er-udlaendingestatistikken-ubrugelig

http://www.b.dk/viden/danskere-bliver-en-minoritet-i-danmark


Sagen er den enkle at indvandringen og elitens begrundelser herfor har skullet skjules godt og grundigt for befolkningen. Og det er i tillæg simpelthen en formastelighed og slet ikke anerkendt på det europæiske fastland at beskæftige sig IQ, mest fordi det kunne føre til at elitens valg af løsning på de manglende fødsler blev total udsigtsløs i det lange løb, da alle elitens bestræbelsesforsøg er grundlæggende ideologiske misforståelser. Det samme er sket i bl.a. Tyskland, Østrig, Norge og Sverige: Fødestedskriteriet er indført uden nogen offentlig debat. I Danmark indførtes fødestedskriteriet af den såkaldt liberale regering i forsommeren 2004, uden offentligheden hørte et ord: Indfødsretsloven blev ændret uden nogen oplysning endsige folkelig debat 4.-7. juni 2004: Bekendtgørelse nr. 422: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL. Da var Søren Krarup næstformand for Indfødsretsudvalget.

Ebbe Vig måtte give et lidt uventet svar i sit vidneudsagn i Landsretten i Viborg på spørgsmålet fra statens forsvarsadvokat, om han ikke fandt det mangelfuldt og/eller utilfredsstillende, at hans alternative befolkningsmodel end ikke omtaltes i kilderne til det videnskabelige arbejde, som sagen drejede sig om, og som modellen lå til grund for: Svar: Min befolkningsmodel kunne ikke godt anføres som kilde, eftersom det videnskabelige arbejde udførtes i 2010, hvor den alternative befolkningsmodel ikke var anerkendt. Det blev den først ved UVVU-dommen i uredeligheds-sammenhæng den 30. oktober 2013.

Det er således rystende ligegyldigt, hvad der er viden og videnskab, og hvad der ikke er, hvis det falder i eller ikke falder i elitens smag. Staten vurderer ét, professorer i demografi og udviklingspsykologi noget andet, og så er der Vestre Landsret, der i hvert fald gav den ene professor ret; den anden havde ikke noget ærinde der. Hvad staten formelt anerkender eller ikke anerkender er på den bag-grund også fløjtende ligegyldig:

International anerkendelse: http://www.lilliput-information.com/plom.pdf

Det er Danmark!

 

Retssag inspirerer til opera-libretto: https://transeurabia.wordpress.com/2016/05/04/retssag-inspirerer-til-opera-libretto/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s