SKATTEN KAN ORDNES ENDEGYLDIGT TIL NOGET MEGET BEDRE FOR ALLE

i

Det er skandale på skandale vi har set i Skatteministeriet. Først var det et system, der ikke magtede at indkradse skyldig skat, så var det de centraliserede ejendomsvurderinger, der faldt helt forrykt ud, og nu senest mulig svindel i milliardklassen med momsen fra udenlandske firmaer.

Vi har aldrig haft kildeskat i Danmark, selvom det nuværende system stædigt er blevet benævnt sådan de seneste 50 år. Nu er chancen der. En kildeskat opkræves endegyldigt ved kilden og dermed færdig.

Hvis man havde lidt indsigt og forudseenhed og velvilje blandt de øverste, så indførte man en simpel proportional bruttoindkomstskat (helt og aldeles uden nogle fradrag) på 20 pct. af lønsummen. D.v.s. samme skatteprocent for alle, al deres progressive skat (med højere procenter til de højtlønnede) har aldrig virket efter hensigten, fordi fradragene altid har ophævet effekten af de højere trækprocenter.

Med en lønsumsskat på 20 pct. af bruttolønnen er der ikke brug for en skatteindkomstopgørelse, fordi skatten indbetales forud af arbejdsgiver, før resten udbetales i løn efter skat til arbejdstageren. Så er det overstået, og Skatteministeriet kan nedlægges, fordi det er overflødigt. Skatten indbetales direkte til Finansministeriet.

Fordelene ville være enorme og især set i perspektivet, der snart bliver tvingende virkelighed med besparelserne. Der er intet snyd/omgåelse med bruttoskatten. De 20 pct. vil virke utroligt effektivt, og skatten beregnes også af et større indkomstbeløb end den hidtidige skat. Med en skat på 20 pct. bliver der plads til at nedsætte adskillige lønninger, med den effekt at erhvervslivet igen bliver mere konkurrencedygtigt. At speede processen yderligere op sker ved at få aktieselskabsskatten nedsat til f.eks. 15 pct. Det sidste vil få nye virksomheder – der er udtryk for egentlig vækst – til at strømme til landet. Det skete i Irland. Og skatteprovenuet der opkræves med den nye proportionalskat for alle, vil blive større uanset de lavere satser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s