Immigrantbølgen fortsætter: Europa drives til selvmord, og det forsøges skjult for offentligheden

16.august 2016 – godt et år efter tsunamiens begyndelse:

Quelle: http://www.pi-news.net/2016/08/die-grosse-migrationswelle-kommt-noch/
“I øjeblikket lever omkring 370 millioner mennesker i de 19 lande i MENA-regionen, der strækker sig fra Marokko til Yemen og Iran. I 2030 forventes antallet at stige med næsten 100 millioner ifølge prognosen fra demograferne. Antallet af egypterne vokser de næste femten år med omkring 28 mio, Algier med 10 millioner og Yemen med omkring 9 millioner, en tredjedel mere end i dag.”Det største problem er, at befolkningstilvæksten er meget hurtigere end væksten i antal jobs,” siger Reiner Klingholz, direktør for Berlin Institute…”
Budapest-Fluechtlinge-Autobahn

Motorvej i Budapest


…. og er der ikke er jobs eller egnethed til jobs, og indvandringen fortsætter, er der kun velfærdsydelser til de indstrømmende.

Slutresultatet af indvandringen bliver at Europa drives planlagt til Selvmord
Uddrag af Europa drives til Selvmord: http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til Selvmord.pdf (2. november 2014):
“Med mere end fire gange flere immigranter og efterkommere at forsørge i UK og med 6-7 gange flere i Tyskland om 56 år vil vi økonomisere med analyseressourcerne. Jeg må gå ud fra at ændringer vil ske senest, når ’finansruinen indtræffer’…”
“I Danmark forbrugtes mindst 30 pct. af velfærdsposterne til immigrant/efterkommer-formålet i 2010. I 2072 viser projektionen, at IQ-gennemsnittet for indvandrere og efterkommere vil være IQ84,4. Det betyder ca. 55,5 pct. af de udenlandske oprindelsers samlede antal 5,95 mill. (eller 62 pct. af folketallet) i 2072 forventes forsørget af den offentlige velfærd. D.v.s. 3,3 mill. af udenlandsk herkomst på velfærd eller 62 pct. af folketallet foruden de danskere, der lever på velfærd i et land uden nogen vækstudsigter. Men IQ for landet når IQ91,3 allerede i 2058, hvor 3/4 de udenlandske oprindelser er i kategorien uegnede til Vestens arbejdsmarked og uddannelser…”

“Da IQ-gennemsnittet for landet som helhed er IQ 89,4 i 2072 kan vi også sige, at mere end halvdelen af folketallet skal forsørges af et mindretal. Efter 2010-niveauet betød det, at mindst 30 pct. af velfærdsudgifterne forbrugtes på immigranter og efterkommere. 225,7 mia. ud af 752 velfærdsmilliarder, da vi forudsatte de udgjorde 11 pct. af folketallet. I 2010 forbrugtes 214,2 mia. kr. til pensioner p.g.a. alderdom og 128 mia. kr på sygdom ud af det samme velfærdsbudget på 752 mia. kr. Allerede i 2010 afholdtes 354,4 mia. kr. i sociale ydelser, der ikke skyldtes alderdom. Medmindre Danmark ved et usandsynligt særtilfælde rammer en voldsom realvækst eller en guldåre i de kommende 57 år, hvad der ikke er nogen udsigt til, da er mulighederne opbrugte ad de gængse veje, og regnskabet hænger utvetydige ikke sammen…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s