1 mill. indvandrere og deres børn i alt i år eller næste år – og det samtidig med erhvervsevnen forsvinder hurtigere og hurtigere

HVAD KAN FORMÅLET MED ET EUROPA UDEN ERHVERVSEVNE VÆRE ?

Indbyggerantallet i Danmark var 5.748.769 pr. 1. januar 2017. Heraf var 874.500 – 986.500 indvandrede og deres børn (15,2-17,2 pct.), 63-64 pct. af disse med oprindelse og herkomst i muslimsk dominerede lande. De udenlandske oprindelser repræsenterer et IQ-gennemsnit på 88,2. D.v.s. at 46,5 pct. af de indvandrede og deres børn er egnede til arbejde og uddannelse, 53,5 pct. ikke-egnede.

Og det er præcis hvad vi netop har fået oplyst på TV.

Det samlede IQ-gennemsnit i landet blev trukket ned et halvt point fra 97,4 til 96,9 fra 2012 til 2017, på 5 år. Da IQ-gennemsnittet blandt de indvandrende og deres børn falder yderligere fra 88,2 i 2017 til 87,2 i 2050 og til 86,9 i 2072, fordi kursen ikke lægges om og især p.g.a. de udenlandske oprindelsers mere og mere dominerende antal børnefødsler, så vil faldet i landets gennemsnitlige IQ ske hurtigere og hurtigere.

Erhverv, produktion, indtjening og dermed velfærd forudsætter arbejde og uddannelse. Det drejer sig ikke om blot at erstatte de manglende fødsler blandt stameuropæerne. Det var en fabel fra FN, der berettede dette. Der var tydeligt for enhver tænkende egnetheden til arbejde og uddannelse til forskel.

Så uvidende og ignorerende kan Europas politikere og deres rådgivere ikke allesammen være.

Fødslerne er afgørende faktor i udviklingen mod erhvervsmæssig stilstand

4. februar 2014 kunne det læses i britiske presse, at fødselsraten blandt kvinder født i Pakistan men bosat i UK er tre gange højere end britisk fødte kvinders fødselsrate. Og vi kunne samtidig læse at rumænske kvinder føder tre gange flere børn i UK end i hjemlandet, 2,93 børn i England og Wales. Højere indkomst – løn eller velfærd – bedre skoler og livsforhold kan have opmuntret til flere fødsler, giver Office for National Statistics som en forklaring. Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2551531/Romanian-women-highest-fertility-rate-EU-experts-say-Britains-support-children-acts-draw.html#ixzz4fQpPmpFa

Og vi læser samtidig at bl.a. polske og litauske mødre føder flere børn, når bosætter sig i UK end hjemmeblivende kvinder. Fødselsrater 2/3 eller 67 pct. højere:

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1571969/Britainshighest-birth-rates-amongmigrants.html#

Oplysningerne om indvandrernes og deres børns fødsler, sort hul i Danmark

Om fødsler og immigranter læser vi noget ganske andet i meldingerne fra Danmarks Statistik end viser læser om forholdene i England.
23. august 2008 skrev Jyllandsposten:

“…Mens kvinder fra ikke-vestlige lande for 14 år siden (1994) fødte 3,41 børn i gennemsnit, nedkommer den samme gruppe i 2007 med knap to børn. Tæt på det danske gennemsnit på 1,85 børn pr. kvinde…”

Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående – uimodsagt, skrev i 2008). Der er fyldt ganske andet indhold lige netop i dette link. Men du kan læse lidt om det oprindelige indholdet: https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/

”Fertilitetsniveau for kvinder fra mindre udviklede lande 3,248 i 1997.” Kilden: http://www.im.dk/publikationer/udl2001/kap01.htm (filen findes ikke længere). Fertiliteten falder ikke fra 3,41 i 1996 eller fra 3,248 i 1998 til knap 2 i 2007.

På Danmarks Statistik (DS) har man så: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=8299&ci=true&pti=1 , og her læser vi:

“I Danmark var den samlede fertilitet i 2003 på 1,76 barn pr. kvinde mod 1,72 i 2002. I europæisk sammenhæng er det relativt højt. Landene i Nordeuropa plus Frankrig har højere fertilitet end de sydlige og østlige lande i Europa. I 2002 lå Irland højst med en samlet fertilitet på 2,00 barn pr. kvinde, mens Tjekkiet lå lavest med 1,17 børn pr. kvinde…”

På denne baggrund er det måske nemmere at forstå, hvorfor Velfærdskommissionen i 2005 valgte fertiliteten ca. 3,3 pr. kvinde i 2003 og fremover for immigranter fra mindre udviklede lande og 1,5 pr. kvinde for immigranter fra udviklede lande. Det officielle folketal, de samlede fødselsårgange samt den samlede fertilitet antages at stemme, bortset fra fertiliteten ikke bygger på egentlige fertilitetsundersøgelser. Der er tale om fertilitets-estimater eller rene fødselsrater, der er noget andet og bl.a. afhængig af ændret aldersfordeling i målgruppen. Danmarks Statistik siddestiller disse begreber helt åbenlyst, selvom de er noget ganske forskelligt.

Samlet ‘fertilitet’ 1,76, danskerne ‘fertilitet’ hævdes i artiklen at være 1,85 (iflg. Fall Nielsen, JP), tredjeverdenskvindernes ‘fertilitet’ knap 2,00 (iflg. Fall Nielsen, JP). Nu ser vi således, at et tal, der ligger over gennemsnittet, trækker dette op, her er det omvendt. Sludder!

Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik (DS)

DS afslører sig selv i Statistisk Tiårsoversigt 2008:

“Efter en periode med et lavt fertilitetsniveau ligger Danmark med 1,85 levendefødte børn pr. kvinde relativt højt sammen med de øvrige nordiske lande og enkelte andre europæiske lande. I hele Østeuropa og en stor del af Sydeuropa føder kvinderne markant færre børn.”

“…I dag (2008) regner Danmarks Statistik med, at der vil være 330.700 mennesker i Danmark med ikke-vestlig baggrund i 2040. For blot med seks år siden – i 2002 – lød prognosen på 512.000 danskere med ikke-vestlig baggrund…”

Det er ikke danskernes fertilitet, som refereres her, men den samlede fødselshyppighed i Danmark, ligesom det har været tidligere.

Fertiliteten ændre sig ikke på tre år, og dette er essentielt at vide, hvis man som artiklen, vil se på det længere perspektiv. Desuden er fertiliteten ikke noget man undersøger med få års mellemrum.

I 2016 var den samlede fødselsrate i Danmark 1,7854

Såfremt ikke-vestlige oprindelser blot føder 3 gange så mange børn sammenlignet med kvinder af dansk oprindelse og ikke-vestlige udgør 10 pct. af folketallet:

0,89*X + 0,11*3*X = 1,7854 , da føder kvinder af dansk oprindelse og vestlige i øvrigt i gennemsnit 1,46 barn i gennemsnit.

Føder ikke-vestlige 4 gange flere børn:

0,89*X + 0,11*4*X = 1,7854, da føder kvinder af dansk oprindelse og vestlige i øvrigt i gennemsnit 1,34 barn i gennemsnit.

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s