INGEN TØR FORTÆLLE HVORFOR KVINDER I NORDEN ER BEKYMREDE FOR AT GÅ UD OM AFTENEN

Det er rent til grin så virkeligheds-forskræmte vi er blevet ‘opdraget’ af eliten

Med indvandringen er der sket en ændring

Megafon har lavet en meningsmåling for TV blandt danske kvinder, der viser at 60 pct. tænker over risikoen for overfald og voldtægt, når de færdes ude om aftenen, og samme andel vil helst undgå at færdes ude efter mørkets frembrud. 43 pct. overvejer om de med nogle af deres medbragte genstande i lommer og tasker kan forsvare sig mod eventuelle overfaldsmænd.

I den mørke tid af året ved vi at ældre nødigt færdes ude simpelthen efter de andre er stået op.

Vi kan dokumentere:

De seneste statistikker offentliggjort af den danske avis Metro Xpress 7. maj 2016, taler om 2633 kriminelle, der var på anklagebænken, hvoraf 2049 udlændinge (naturaliserede og deres børn sandsynligvis ikke medregnet). Denne andel på 78 procent, en stigning fra 65 procent på otte år.
D.v.s. ved en indvandrerandel på 18% bliver deres overhyppighed 16 gange større end danskernes. Ved indvandrerandelen 25% bliver overhyppigheden 14 gange hyppigere end danskerne.

Men vi skal noget højere op: 30. maj 2004 kunne vi læse at 45% af 1. klasses elever i København var indvandrere. D.v.s. 10 år senere i udgjorde disse 17 årige således 45% af alle 17 årige i 2014. Nu er der andet end 17 årige blandt de kriminelle, men disse udgør i hvert fald 50% af alle 17 årige i dag, og så har vi end ikke medregnet nettoindvandringen siden.

Så 35% eller 40% er cirka andelen af indvandrere i København. Det giver 78/22:35/65 = 6,7 gange eller 5,3 gange hyppigere. Seks gange mere kriminelle er såmænd til at tage og føle på.

I 2002, 2003 og 2004 udgjorde overkriminaliteten henholdsvis 4,1, 5,7 og 11,7 gange for unge indvandrere i København. Da overkriminaliteten blandt indvandrere vokser med deres andel, er mit bedste skud 10-14 gange hyppigere i 2016 og 2017.

Allerede i 2003 og 2004 udgjorde ungdomskriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge:
https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/

Norge:

2011: 465 kvinder blev i Oslo modtaget som voldtægtsofre: https://danmark.wordpress.com/2012/01/19/2011-425-kvinder-blev-modtaget-som-voldtaegtsofre-i-oslo/

Sverige:

3. april 2012: Sverige befolket med 16% flere siden 1975, men seksualforbrydelsernes antal er steget 873%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s