OFFICIEL BEFOLKNINGSOPGØRELSE I TYSKLAND

Pressemeddelelse Nr. 261 vom 01.08.2017: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/08/PD17_261_12511.html

Et kort uddrag:

For femte år i træk ny rekord i antal indvandrere: Af de officielt registrerede (alle indstrømmede er ikke opgjort) har 18,6 mill. ud af 82,425 mill. indvandringsbaggrund (22,5 pct.). Det var en stigning på 1,425 mill. (og stigning i andel på 8,5 pct.) i sammenlignet med året før. 2,3 mill. har deres rødder i Mellemøsten. Det er stigning på 51 pct. siden 2011. Afrika-immigrationen, 740.000 er af afrikansk oprindelse. Det er 46 pct. flere end i 2011. Tyrkiet er fortsat vigtigste immigrationsland m.h.t. oprindelse, selvom andelen heraf er faldet lidt siden 2011.
De fleste med indvandringsbaggrund har haft det tyske statborgerskab siden fødslen (42 pct.). De har indvandringsbaggrund, medens mindst den ene af forældrene er udlænding, har fået tildelt tysk statsborgerskab eller er (Spät-) Aussiedler *). Videre er 33 pct. selv (Spät-) Aussiedler, der er tilvandret Tyskland. De restrende har fået tildelt tysk statsborgerskab.

PDF-redegørelse i tal og tabeller: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/08/PD17_261_12511pdf.pdf;jsessionid=94F6BF42CF0BBAA0E666

*) Als Aussiedler und Spätaussiedler versteht man Zuwanderer mit deutschen Wurzeln aus einem Staat des Ostblocks bzw. des ehemaligen Ostblocks in die Bundesrepublik Deutschland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s