TV ævler om økonomisk vækst – men kun fordi TV vil have større finanslov 2018

Det er ikke noget at juble over og give ekstra-bevillinger efter på finansloven for 2018 med mindre man ønsker fortsat stilstand.

Realvæksten i Norge, Tyskland, UK og Danmark var henholdsvis 0,6 , 0,5 ,1,7 og 0,4 pct. i 2013. Realvæksten er nominalvæksten fratrukket inflationen. Sidenhen har http://www.indexmundi.com/map/?v=66 rettet angivelsen for Danmark til 0 realvækst i 2013.

Antal beskæftigede er i øvrigt gået ned fra 2.862.000 til 2.820.000 fra juni 2016 til juni 2017, hvoraf 711.906 ved offentlig forvaltning og service, jfr: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

1. kvartal 2017 var her 1.054.554 16-64 årige levede af offentlig overførselsindkomst. Der var derudover 1.119.113 folkepensionister – og folkepensionistantallet vokser p.t.med omkring 20.000 hvert år. Hertil kommer de 711.906 offentligt ansatte i 2. kvartal 2017. I alt 2.885.573 forbrugere af offentlig velfærd, og kun skatterne og pengeudstedelse finansierer forbruget for dette antal. Foruden invalidepension er der 5 andre forskellige førtidspensionsydelser. Der var 3.772 invalidepensionister, men 210.717 af de andre. Folketallet udgjorde 5.760.694 ved begyndelsen af 3. kvartal 2017.

Problemet er at de skattefinansierede offentlige udgifter udgør mere end halvdelen af bruttonationalproduktet. Der bliver plads ikke til fornyelse og vækst, fordi værdiskabelsen forbruges, offentligt og privat. Samtidig bliver vore varer for dyre, fordi skatterne har drevet lønudgifterne vildt i vejret.

Sådan kan et land ikke fungere på langt sigt.

En vækst af en helt anden størrelsesorden til gavn for de ledige og det velfærdsfinansierende erhvervsliv kræver nødvendigvis en betydelig reduktion af den alt for store offentlige sektor.

Vi skrev det den 14. november 2006 og illustrerede det med en figur:

https://danmark.wordpress.com/2006/11/14/tegning-illustrerer-det-danske-velfare-dilemma-2/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s