LØBET ER NÆSTEN KØRT UDEN NOGEN MODSTAND: FN OG EU UDSKIFTER HELT BEVIDST OG DOKUMENTERET BEFOLKNINGERNE I EUROPA MED IMMIGRANTER FRA AFRIKA, MELLEMØSTEN OG SYDVESTASIEN

Forældre under 40 år er ansvarlige for at deres børns fremtid i Europa ødelægges

BEFOLKNINGSSPØRGSMÅLET ER KØRT HELT AF SPORET

– Europas Selvmord bygger på en fabel fra FN

I 1998 og 2001 viste FN’s projektioner at Europas og Japans befolkninger vil falde over de næste 50 år p.g.a. aldringen. Denne aldring skyldes et faldende antal børnefødsler i stambefolkningerne, der samtidig udviser en voksende middellevetid.

Jeg har sidste år vurderet de fremtids-scenarierne som FN udstikker uden hensyn til andet end individerstatningen i de såkaldt arbejdsdygtige aldre.

Her vil jeg kort gennemgå nogle af resultaterne af mine projektioner for Tyskland fra november 2014 med skyldig hensyntagen det sociodemografiske element IQ, der øver endog betydelig indflydelse på egnetheden til arbejde og uddannelse.

LAV-IQ spolerer uddannelse og arbejdsmarked

Det skal oplyses IQ-indekset eller intelligenskvotienten er videnskabeligt fuldstændigt anerkendt i United Kingdom og USA, hvorimod eliten på det europæiske fastland kun meget nødtvunget anerkender begrebet, der trodser lighedsideologien, og der gøres kun sjældent eller aldrig brug heraf. IQ-tests forekommer dog hyppigt ved ansættelsessamtaler i private virksomheder.

Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviste i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, at af delpopulationer med gennemsnitlig IQ lavere end 90 er under halvdelen egnet til arbejdsmarked og uddannelse. Og uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end indi-vider med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Her kan siges at IQ-indflydelsen næppe har været nået FN i tide eller også må det forudsættes at erhvervslivet i Vesten vil undergå en så voldsom teknologisk udvikling at alle arbejdsprocesser er automatiseret.

Andelen af individer blandt de udenlandske oprindelser i Danmark repræsenterende IQ-gennemsnittene 70-90 var 36 pct i 2014. Såfremt kursen ikke ændres bliver de 36% til 40% i 2025, til 49% i 2052 og 56% i 2072.

Med IQ-gennemsnit under 90 i en befolkningsgruppe forventes under 50% af individerne egnede til uddannelse og/eller arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil i blinde, for at føde børn, måske leve af velfærd, eller de har overdrevne forventninger til modtagerlandet. At knap 53% repræsenterer IQ-gennemsnit under IQ 90 i 2014 (se side 18 lige under tabellen og diagram 19 A, 1. kilde) vil øge kriminalitetsrisikoen/udbredelsen af kriminaliteten som følge af indvandringen og samtidig mindske uddannelses- og arbejdsmarkedsegnetheden yderligere på sigt i den samlede gruppe af udenlandsk oprindelse i Danmark, da andelen vokser.

IQ-gennemsnittet i Tyskland falder fra 98,2 i 2015 til 90,4 i 2072, med 97,2 i 2025 og 93,9 i 2052 p.g.a. indvandringen. IQ-gennemsnittet falder således 7,8 IQ-points i 57 års-perioden 2015-2072. Blandt de udenlandske oprindelser fra 88,3 til 79,6. Erhvervsmulighederne vil forsvinde bl.a fordi knap halvdelen af folketallet i Tyskland ikke er egnede til uddannelse og arbejde om 57 år, hvis det indvandringen var fortsat uændret, som før tsunamien begyndte i sommeren 2015. Andelen af udenlandsk herkomst vokser til 49 pct. af godt 105 mill. i alt i folketallet i 2072 forudsat at indvandringen fortsætter med uændret fordeling på oprindelserne.

I Danmark falder gennemsnitlig IQ svarende til i Norge, Tyskland og United Kingdom 1979-2072 på grund af indvandringen 4,5-6,5 IQ-point under afhængigt af de valgte fødselsrater i estimationen. Herved fjernes endegyldigt landets chance for at gøre sig gældende i nogen erhvervsudvikling betinget af konkurrencen på verdensmarkedet. Det fremgår af artiklen ’The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection’ af professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg, i april-nummeret 2011 af det britiske tidsskrift Personality and Individual Differences.

Kilder:
1. Europa drives til Selvmord. http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til Selvmord.pdf
2. Germany: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-chap4-d.pdf
3. David Coleman: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1692968/pdf/12028794.pdf

Forældre under 40 år er ansvarlige for at deres børns fremtid i Europa ødelægges

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s