SATSPULJE MIDLERNE: FOLKEPENSIONISTER SKAL SELVFØLGELIG AFLEVERE TIL INDVANDRERNE

in

Hvad er satspulje-midlerne?: http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/satspuljen/hvad-er-satspuljen/

Ordningen indebærer, at overførselsindkomsterne reguleres årligt med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af årslønsudviklingen på arbejdsmarkedet. Hvis årslønsudviklingen er over 2,0 procent, overføres op til 0,3 procent af regulering til satspuljen.

Der var 867.243 folkepensionister i 2008, i 2017 1.119.113 i 2017. De har alle deltaget i et påtvunget kollektivt, skattefinansieret velfærdssystem, som de har betalt skat til gennem hele livet.

Kollektivet udvides påtvunget uden at de nytilkomne endog har ydet deres indsats. Og langt under halvdelen af indvandrerne kommer til at bidrage til finansieringen af velfærden i fremtiden, fordi mere end halvdelen af de nytilkomne og deres børn kan forventes at være uegnede til arbejdsmarkedet.

Jo flere folkepensionister der er, desto flere penge kan der i stedet overføres til indvandrerne, til de udsatte, især de udsatte børn og andre svage grupper, der også er indvandrere eller børn af samme.

Selvfølgelig færre penge til folkepensionisterne år for år i i forvejen reduceret pristalsregulering.

2,9 mill. der mere end halvdelen af folketallet, er enten modtagere af overførselsindkomst eller ansat ved offentlig forvaltning og service i 2017. Derfor finder eliten det afgørende at få denne andel af overførselsmodtagere og tjenende ånder til at vokse, og det gøres med indvandrere, der skal arve landet. At de eneste kilder til finansiering af projekterne findes et ganske andet sted kan der ses bort fra mener eliten. ‘Forbrug skaber vækst i drømmeland’. Kilderne lukker og flytter dog hver dag.

Supplerende oplysninger: https://danmark.wordpress.com/2017/04/18/satspuljemidlerne-hvad-er-det-pensionisterne-skal-boede-for-oegede-fremmedudgifter/

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne oplysning, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s