HISTORIEN BAG DINE BØRNS FREMTID

Historien bag dine børns Fremtid

Indhold:

FULD VERSION: http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

Europas seneste historiske udvikling: 4

Økonomien og befolkningssammensætningen i Danmark 1960-2005: 7

Hvordan begyndte indvandringen til Danmark: 11

Generelle udvikling i 1920’erne og nu: 17

Går vi 40 år frem fra 1944, så kan vi se noget af systemets virkemåde: 21

Hvad ville man have uden den personlige indkomstskat?: 29

Reaktioner på pengeplanerne og handel med fjenden uden offentlighedens viden: 36

Det er gået meget tilbage med mentaltilstanden: 43

Forholdsregning: 52

Uvidenheden og svækkelserne udnyttes straks af medierne: 53

Nogle kendsgerninger om forskellighed: 50

Tre illustrative eksempler fra virkeligheden i gammelverdenen:57

Ad menneskeskabte klimaændringer a propos Solen: 59

Fra produktion til spekulation: 69

1999, 2000 og 2001 var valutaspekulanternes år forud for indførelsen i 2002:70

Relativ sandhed ramte demografitoppen og Danmarks Statistik: 73

Resultaterne af Danmarks Statistiks fremskrivninger er lidt tragikomiske: 76

Status efter vort seneste ajourføringer af den forventede udvikling: 89

Historieløst samfund byggende på skattefinansieret velfærd, men uden indtægter: 89

Central dansk bannerfører fra midten af 1990’erne: 102

Hvad danskerne mente for 20-25 år siden: 109

Integration er noget vrøvl: 112

To generationer tabt – historien bag: 113

Inklusion sender fra sommeren 2014, de retarderede og psykisk handicappede ind i folkeskolen: 118

Indvandringen øges fortsat fra lav-IQ-nationer: 122

Velfærd, indvandring og real vækst: 124

En rigtig røverhistorie fra den virkelige, men politisk ukorrekte verden: 132

Når Fanden bliver gammel, …. går hun i kloster – hemmelig rapport fra Bazar Gellerup: 135

Socialminister Karen Jespersen besøgte Århus i 1998: 139

At der satses på fred kan man nemt blive i tvivl om: 141

Finanskriser i international målestok kan standses: 142

Menneskeskabte klimaforandringer: 145

Det globale Netværk: 147

Europa drives til Selvmord: 160

BEFOLKNINGSSPØRGSMÅLET ER KØRT HELT AF SPORET: 166

IQ-forudsætningen vælter alle FN-scenario-resultater endegyldigt: 169

ÉN ENKELT I FN SAGDE FRA OVER FOR PROJEKTET EUROPAS SELVMORD: 171

EU planlagt fra begyndelse at blive en forbundsstat: 172

Tilbage til den ideologiske EU-konstruktion: 178

I 1995 med en enkelte tilføjelse i 1999 skrev jeg om udviklingen set fra Danmark: 180

Europa tæt på bankerot 2015 uanset indvandringen og med en uegnet Euro-valuta: 184

Euro kan blive Unionens endeligt: 185

Sprogligt dominerende styrer udviklingen – med retorik, der også lagde Hellas øde: 190

Reelle valutakurser og statsgælden bestemmer: 197

Kapitalisation og historiske gentagelser: 200

Bilag: Virkelighedsnær placering af det private, begrænsede selskab der drives ud i det ekstreme: 207

Index: 211

Kilder: 212
Heri redegøres for en række centralt afgørende træk i udviklingen.

Hele gennemgangen:

Click to access Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf