Europe Driven To Suicide

Gallery

I have compiled a statistical analysis of declining IQ in Norway, Germany and the United Kingdom (UK) as a result of immigration and also made true shattered assumptions for real economic growth through immigration. Statistical analysis is incredibly boring to … Continue reading

Europa drives til Selvmord mod Eurabia

Gallery

Jeg har udarbejdet en statistisk analyse om faldende IQ i Norge, Tyskland og Det Forenede Kongerige (UK) som følge af indvandringen og samtidig givet sand gennemgang af de bristede forudsætninger for real økonomisk vækst ved indvandringen. Statistisk analyse er utroligt kedelig … Continue reading

80 pct. af de voldskriminelle i Berlin har indvandrerbaggrund

Gallery

Berliner Oberstaatsanwalt: “Vier Fünftel der Berliner Intensivtäter haben einen Migrationshintergrund” Die deutschenfeindliche Ausländergewalt ist wieder da. Genau genommen war sie natürlich nie verschwunden Ganz zaghaft, immerhin, lüftet sich einen Spaltbreit der bleischwere Betondeckel, den die NSU-Hysterie nach dem Frischluftstoß der … Continue reading

DANMARK BLIVER MED SIKKERHED OMRÅDE UDEN ERHVERVSMULIG-HEDER

Gallery

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Blandt danskerne er procentandelen 70,3 og gennemsnitlig IQ er 98. Uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 … Continue reading

28 pct. af Hartz IV-modtagerne i Tyskland er indvandrere og deres børn

Gallery

Deutschland: Das Bundesarbeitsministerium hat eine Studie veröffentlicht, wonach mehr als jeder vierte Bezieher von ALG II (Hartz IV) hat einen Migrationshintergrund aufweist. Anteil der Migranten an allen Hartz IV Empfängern 28 Prozent. Während der Prozentsatz von Hartz IV Empfängern in … Continue reading