Befolkningen i Danmark kan ikke længere opgøres med de ændrede tællebegreber fra 1991, sagde demografi professor Hans Oluf Hansen

Gallery

Professor emeritus Hans Oluf Hansen kunne ikke bruge Personregistrets (CPR) og Danmarks Statistiks tællebegreber fra 1991 til noget. Nu Ebbe Vigs indsats sammen med DDF har skullet gøres til noget diskvalificerende, og indsatsen endda gøres til skamme i årevis, så … Continue reading