DET MESTE AF UDDANNELSESSEKTO-REN ER KØRT AF SPORET – OVERBLIK OG FORNUFT SAVNES

Gallery

OSTEKLOKKE-EGELUND HAR OPBRUGT ALLE SINE CHANCER SAMMEN MED DEN SÅKALDTE UDDANNELSESELITE – han er tidligere pilot og nu i bedste fald anstaltsbestyrer af pædagogisk/professoral observans på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Det har vist sig den ikke kan bruges til noget. http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2109293/uddannelseseliten-har-altsaa-forladt-osteklokken/Continue reading